Mạch Mtiny Power

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mtiny Power
Mtiny Power

Giới thiệu

Mạch Mtiny Power được nghiên cứu và và sản xuất bởi MakerLab.vn sử dụng để cấp nguồn cho các mạch trong Series Mtiny sau khi đã nạp chương trình (không cần đến mạch nạp), mạch có khả năng cung cấp nguồn tối đa 5VDC/1500mA và 3.3VDC/700mA với đầu vào USB-C hoặc Domino phổ dụng, hỗ trợ cấp nguồn bằng Pin Dự Phòng (Support USB Power Bank).

Mtiny là viết tắt của Maker Tiny là dự án tạo ra các mạch vi điều khiển với thiết kế nhỏ gọn sử dụng chuẩn chân cắm DIP 2.54mm, các mạch Mtiny cùng sử dụng chung mạch nạp chương trình và giao tiếp máy tính Mtiny Programmer với chuẩn nạp Mtiny Socket.

Các mạch Mtiny hỗ trợ cấp nguồn bằng mạch Mtiny Power:

Thông số kỹ thuật

Model Mạch Mtiny Power
Power Input USB-C: 5VDC (Support USB Power Bank)

Domino (VIN): 6~24VDC

Power Output 5VDC - Max 500mA (USB-C Input)

5VDC - Max 1500mA (Domino Input) 3.3VDC - Max 700mA

Compatible Mtiny Series

Kích thước

Mtiny Power
Mtiny Power

Hình ảnh

Mtiny Power Front and Back
Mtiny Power Front and Back

Hướng dẫn sử dụng

Trong các trường hợp các mạch Mtiny đã nạp chương trình (không cần sử dụng đến mạch nạp Mtiny Programmer), muốn cấp nguồn riêng cho mạch Mtiny và các mạch khác trong hệ thống, các bạn có thể sử dụng mạch Mtiny Power kết nối với các chân 3V3-5V-GND trên Mtiny Socket như sau:

Power Input USB-C: 5VDC (Support USB Power Bank)

Domino (VIN): 6~24VDC

Power Output 5VDC - Max 500mA (USB-C Input)

5VDC - Max 1500mA (Domino Input)

3.3VDC - Max 700mA

Connect Mtiny Uno with Mtiny Power Module
Connect Mtiny Uno with Mtiny Power Module
Connect Mtiny ESP8266 ESP-12S with Mtiny Power Module
Connect Mtiny ESP8266 ESP-12S with Mtiny Power Module
Connect Mtiny ESP32 WROOM-32E with Mtiny Power Module
Connect Mtiny ESP32 WROOM-32E with Mtiny Power Module

Nhà phân phối

Có thể mua Mạch Mtiny Power tại các nhà phân phối sau: