Main Page

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu

MakerLab Wiki là trang thông tin về dự án và các sản phẩm được thực hiện tại MakerLab.vn, một Không Gian Sáng Chế (MakerSpace)* được thiết lập với mục tiêu giúp thúc đẩy phong trào Văn Hóa Sáng Chế (Maker Culture)** trong cộng đồng, các hoạt động tại MakerLab.vn được định hướng tập trung trong lĩnh vực Robotics***.

(*) Không Gian Sáng Chế (MakerSpace) được định nghĩa là nơi những người có chung sở thích, đặc biệt là về máy tính hoặc công nghệ, có thể tập hợp lại để làm việc trong các dự án đồng thời chia sẻ ý tưởng, thiết bị và kiến thức với nhau (theo Oxford Language).

(**) Văn Hoá Sáng Chế (Maker Culture) là việc say mê sáng chế ra các thiết bị mới cũng như mày mò làm chủ, cải tiến, chỉnh sửa các thiết bị hiện có (theo Wikipedia).

(***) Robotics là một liên ngành của khoa học máy tính và kỹ thuật, tích hợp các lĩnh vực: kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật thông tin, cơ điện tử, điện tử, kỹ thuật sinh học, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật phần mềm, toán học (theo Wikipedia).

Các dự án tiêu biểu

Tên dự án Mô tả Hình ảnh
MakerEdu MakerEdu là dự án nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp giáo dục Robotics giúp phát triển sự sáng tạo và khả năng tư duy logic.
Vietduino Vietduino là dự án tạo ra các mạch điều khiển tương thích quy chuẩn phần cứng của Arduino với nhiều cải tiến và ưu điểm vượt trội.
Vietduino Logo

Các sản phẩm

Mạch điều khiển trung tâm

Mạch shield chức năng

Cảm biến

Module chức năng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Arduino với các mạch Vietduino + MakerEdu Shield for Vietduino

1) Giới thiệu về Arduino

2) Cách cài đặt phần mềm Arduino IDE

3) Cách cài đặt Driver cho mạch Arduino / Arduino Compatible

4) Cách cài đặt các thư viện phần cứng Arduino Library

5) Cách sử dụng Serial Monitor trên phần mềm Arduino

6) Cách sử dụng mạch Vietduino và MakerEdu Shield for Vietduino với phần mềm Arduino

Bộ MakerEdu Starter Kit for Arduino

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mBlock với mạch MakerEdu Creator

1) Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm mBlock

2) Cách cài đặt Driver và Device cho mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock

3) Các khối lệnh cơ bản của mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock

4) Cách cài đặt Extension và giới thiệu các khối lệnh cho phần cứng MakerEdu trên phần mềm mBlock

5) Cách sử dụng Extension Upload Mode Broadcast trên phần mềm mBlock

Bộ MakerEdu Creator Kit for mBlock

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MakeCode với mạch Micro:bit + MakerEdu Shield for Micro:bit

1) Giới thiệu về mạch Micro:bit và phần mềm MakeCode

2) Cách kết nối và nạp chương trình cho mạch Micro:bit trên máy tính với phần mềm MakeCode

3) Cách kết nối và nạp chương trình cho mạch Micro:bit trên điện thoại, máy tính bảng với phần mềm MakeCode

4) Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mạch MakerEdu Shield for Micro:bit

5) Cách cài đặt Extension và giới thiệu các khối lệnh cho phần cứng MakerEdu trên phần mềm MakeCode

Bộ MakerEdu Inventor Kit for Micro:bit