Main Page

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kiến thức cơ bản

Arduino

Các loại Bo Mạch Lập Trình và Shield

Cảm biến

 • Cảm biến siêu âm MKL-US01
 • Cảm biến ánh sáng quang trở LDR
 • Cảm biến ánh sáng Photo Diode
 • Cảm biến dò line
 • Cảm biến vật cản hồng ngoại
 • Cảm biến lửa
 • Cảm biến nhiệt độ NTC
 • Cảm biến mưa
 • Cảm biến độ ẩm đất
 • Cảm biến âm thanh
 • Cảm biến cồn MQ-3
 • Cảm biến gas MQ-2
 • Cảm biến chất lượng không khí MQ-135
 • Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11
 • Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Modules

 • Mạch Led đơn 10mm
 • Mạch còi Buzzer
 • Mạch điều khiển động cơ 1 chiều MosFet
 • Mạch nút nhấn Button
 • Mạch biến trở xoay VR
 • Mạch điều khiển động cơ I2C
 • Mạch LCD1602 I2C
 • Mạch LCD2004 I2C
 • Mạch phát MP3 UART