Main Page

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kiến thức cơ bản

Arduino

Các loại Bo Mạch Lập Trình và Shield

Cảm biến

Modules

  • Mạch Led đơn 10mm
  • Mạch còi Buzzer
  • Mạch điều khiển động cơ 1 chiều MosFet
  • Mạch nút nhấn Button
  • Mạch biến trở xoay VR
  • Mạch điều khiển động cơ I2C
  • Mạch LCD1602 I2C
  • Mạch LCD2004 I2C
  • Mạch phát MP3 UART