Main Page

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu

MakerLab Wiki là trang thông tin về các dự án và sản phẩm được thực hiện tại MakerLab, một Không Gian Sáng Chế (Makerspace*) được thiết lập với mục tiêu thúc đẩy phong trào Văn Hóa Sáng Chế (Maker Culture**) trong cộng đồng, lĩnh vực chuyên môn của MakerLab là nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm phần cứng: Điện tử, Robot, AI, IoT,...

(*) Không Gian Sáng Chế (MakerSpace) được định nghĩa là nơi những người có chung sở thích, đặc biệt là về máy tính hoặc công nghệ, có thể tập hợp lại để làm việc trong các dự án đồng thời chia sẻ ý tưởng, thiết bị và kiến thức với nhau (theo Oxford Language).

(**) Văn Hoá Sáng Chế (Maker Culture) là việc say mê sáng chế ra các thiết bị mới cũng như mày mò làm chủ, cải tiến, chỉnh sửa các thiết bị hiện có (theo Wikipedia).

Các dự án tiêu biểu

Tên dự án Mô tả
Vietduino Vietduino là dự án tạo ra các mạch vi điều khiển tương thích quy chuẩn phần cứng của Arduino với nhiều cải tiến và ưu điểm vượt trội.
MakerEdu MakerEdu là dự án nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần cứng điện tử, robot dùng trong giáo dục với khả năng sử dụng dễ dàng, an toàn và tương thích với nhiều nền tảng phần cứng khác nhau (Arduino, Micro:bit,....) giúp phát triển sự sáng tạo và khả năng tư duy logic.
Mtiny Mtiny là viết tắt của Maker Tiny là dự án tạo ra các mạch vi điều khiển với thiết kế nhỏ gọn sử dụng chuẩn chân cắm DIP 2.54mm, các mạch Mtiny cùng sử dụng chung mạch nạp chương trình và giao tiếp máy tính Mtiny Programmer với chuẩn kết nối Mtiny Socket.

Các sản phẩm

Vietduino

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nhanh các mạch Vietduino

MakerEdu

MakerEdu Board

MakerEdu Shield

MakerEdu Sensor

MakerEdu Module

Mtiny

Mạch Mtiny Programmer (Arduino Compatible)

Mạch Mtiny Power

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Arduino với các mạch Vietduino + MakerEdu Shield for Vietduino

Hướng dẫn sử dụng Arduino cơ bản:

1) Giới thiệu về Arduino

2) Ngôn ngữ lập trình Arduino

3) Cách cài đặt phần mềm Arduino IDE

4) Cách cài đặt Driver và nạp chương trình cho mạch Arduino / Arduino Compatible

5) Cách cài đặt các thư viện phần cứng Arduino Library

6) Cách sử dụng Serial Monitor & Serial Plotter trên phần mềm Arduino

Hướng dẫn sử dụng mạch Vietduino Uno và MakerEdu Shield for Vietduino:

Bộ MakerEdu Starter Kit for Arduino

Bộ 4WD Smart Robot Car Kit for Arduino

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mBlock với mạch MakerEdu Creator

1) Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm mBlock

2) Giới thiệu mạch MakerEdu Creator

3) Cách cài đặt Driver và Device cho mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock

4) Các khối lệnh cơ bản của mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock

5) Cách cài đặt Extension và giới thiệu các khối lệnh cho phần cứng MakerEdu trên phần mềm mBlock

6) Cách sử dụng Extension Upload Mode Broadcast trên phần mềm mBlock

Bộ MakerEdu Creator Kit for mBlock

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MakeCode với mạch Micro:bit + MakerEdu Shield for Micro:bit

1) Giới thiệu về mạch Micro:bit và phần mềm MakeCode

2) Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mạch MakerEdu Shield for Micro:bit

3) Cách kết nối và nạp chương trình cho mạch Micro:bit trên máy tính với phần mềm MakeCode

4) Cách kết nối và nạp chương trình cho mạch Micro:bit trên điện thoại, máy tính bảng với phần mềm MakeCode

5) Cách cài đặt Extension và giới thiệu các khối lệnh cho phần cứng MakerEdu trên phần mềm MakeCode

Bộ Micro:bit V2 Go with Clips

Bộ Wrover Robot Kit for Micro:bit

Bộ Smart Garden Kit for Micro:bit

Bộ Smart Home Kit for Micro:bit

Robotics Game

Laser Tank - The Last Battle

Liên hệ

Các bạn có thể liên hệ với MakerLab.vn qua Facebook "MakerLab.vn - Không Gian Sáng Chế" hoặc Nhóm "Cộng đồng Maker Vietnam".

Email: contact.makerlabvn@gmail.com