ULTRASONIC DISTANCE SENSOR MKL-US01

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search
thumb


Giới thiệu

Ultrasonic distance sensor MKL-US01 sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến vật cản phía trước, thích hợp để làm các loại robot tránh vật cản, chống trộm, đo khoảng cách,...

Cảnh báo:

Upload chương trình trước khi kết nối cảm biến vào mạch Arduino, để chắc chắn rằng các chân giao tiếp với cảm biến đã được cấu hình đúng!

Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: DC 3.3~5V
  • Dòng điện hoạt động: 15mA
  • Tần số hoạt động: 40KHz
  • Khoảng cách đo dài nhất: 2m
  • Khoảng cách đo ngắn nhất: 3cm
  • Góc quét sóng siêu âm: 15°
  • Độ phân giải: 1cm
MKL-US01 Type Ghi chú
GND S GND của nguồn
VCC S Nguồn cung cấp 3.3~5V
TRIG I Chân đọc tín hiệu về cho Arduino (3.3~5V)
ECHO O Chân trả tín hiệu về cho Arduino (3.3V)

I: Input; O: Output; S: Supply

Kết nối phần cứng

Bước 1: Chuẩn bị phần cứng

Bước 2: Kết nối cảm biến MKL-US01 vào port D12,13.
Bước 3: Cắm MakerEdu Shield vào mạch Vietduino Uno.
Bước 4: Kết nối Vietduino Uno với máy tính thông qua cáp USB.

 

Lưu ý:

Nếu bạn không có sẵn MakerEdu Shield, bạn vẫn có thể kết nối cảm biến trực tiếp vào Vietduino Uno như bảng bên dưới

Vietduino Uno Ultrasonic Distance Sensor MKL-US01
GND GND
5V 5V
13 TRIG
12 ECHO

Chương trình mẫu

Arduino IDE

Lưu ý:

Nếu đây là lần đầu tiên bạn làm việc với Arduino IDE, bạn có thể tham khảo bài viết Getting_Started_with_Arduino trước khi bắt đầu!

  • Bước 1: Chuẩn bị 1 mạch Vietduino, không kết nối với bất kỳ module nào khác ngoại trừ MakerEdu Shield
  • Bước 2: Copy đoạn chương trình bên dưới, sau đó Paste vào Arduino IDE.
Arduino code
#define echoPin 12 // Echo Pin
#define trigPin 13 // Trigger Pin

float duration, distance; // Duration used to calculate distance

void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
/* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the
 distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */ 
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 delayMicroseconds(2); 

 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10); 
 digitalWrite(trigPin, LOW);

 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 
 //Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
 distance = duration/58;
 Serial.println(distance);

 //Delay 50ms before next reading.
 delay(50);
}
  • Bước 3: Trên thanh menu chọn thẻ Tools để cấu hình BoardPort sau đó nhấn Upload để nạp chương trình cho board Vietduino.


 

 

Kết quả

Sau khi Upload chương trình hoàn tất, bạn nhấn vào Serial Monitor với baudrate là 9600 để xem giá trị khoảng cách đo của cảm biến!


 

Mixly MakerLab


 

Kết quả

Arduino IDE

Mixly MakerLab

Video demo

Download

Link sản phẩm