Deletion log

Jump to navigation Jump to search

Below is a list of the most recent deletions.

Logs
  • 09:11, 29 June 2021 Hnaoab talk contribs deleted page ULTRASONIC DISTANCE SENSOR MKL-US01 (content was: "400px|frameless|thumb|right<br> ==Giới thiệu== Ultrasonic distance sensor MKL-US01 sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến vật cản phía trước, thích hợp để làm các loại robot tránh vật cản, chống trộm, đo khoảng cách,... {{Kxnwaring |name=Cảnh báo: |value=Upload chương trình trước khi kết nối cảm biến vào mạch Arduino, để chắc chắn rằng các chân giao tiếp v...")