MakerEdu

From MakerLab Wiki
Revision as of 09:49, 6 July 2023 by Hnaoab (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu:

MakerEdu là dự án nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp giáo dục Robotics giúp phát triển sự sáng tạo và khả năng tư duy logic được thực hiện bởi MakerLab.vn, các phần cứng MakerEdu sử dụng chung chuẩn kết nối XH2.54 thông dụng với khả năng tương thích với các mạch điều khiển trung tâm ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....

Robot Laser Tank được làm từ các phần cứng MakerEdu
Robot Laser Tank được làm từ các phần cứng MakerEdu
Triển lãm các sản phẩm MakerEdu tại Arduino Day 2023
Triển lãm các sản phẩm MakerEdu tại Arduino Day 2023
Thực hành Arduino trên phần cứng MakerEdu tại Arduino Day 2023
Thực hành Arduino trên phần cứng MakerEdu tại Arduino Day 2023

Các sản phẩm

MakerEdu Board

MakerEdu Shield

MakerEdu Sensor

MakerEdu Module