MakerEdu

Giới thiệu:

MakerEdu là dự án nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần cứng điện tử, robot dùng trong giáo dục với khả năng sử dụng dễ dàng, an toàn và tương thích với nhiều nền tảng phần cứng khác nhau giúp phát triển sự sáng tạo và khả năng tư duy logic, các phần cứng MakerEdu sử dụng chung chuẩn kết nối XH2.54 thông dụng với khả năng tương thích với các mạch điều khiển trung tâm ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....

 
Robot Laser Tank được làm từ các phần cứng MakerEdu
 
Triển lãm các sản phẩm MakerEdu tại Arduino Day 2023
 
Thực hành Arduino trên phần cứng MakerEdu tại Arduino Day 2023

Các sản phẩm

MakerEdu Board

MakerEdu Shield

MakerEdu Sensor

MakerEdu Module