Main Page

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kiến thức cơ bản

Arduino

Phần mềm lập trình kéo thả Mixly Blocks

Mixly 0.998 software

Các loại Bo Mạch Lập Trình và Shield

 • Mạch MakerEDU Shield
 • Mạch MakerEDU Microbit Shield

Cảm biến

 • Cảm biến siêu âm MKL-US01
 • Cảm biến ánh sáng quang trở LDR
 • Cảm biến ánh sáng Photo Diode
 • Cảm biến dò line
 • Cảm biến vật cản hồng ngoại
 • Cảm biến lửa
 • Cảm biến nhiệt độ NTC
 • Cảm biến mưa
 • Cảm biến độ ẩm đất
 • Cảm biến âm thanh
 • Cảm biến cồn MQ-3
 • Cảm biến gas MQ-2
 • Cảm biến chất lượng không khí MQ-135
 • Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11
 • Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Modules

 • Mạch Led đơn 10mm
 • Mạch còi Buzzer
 • Mạch điều khiển động cơ 1 chiều MosFet
 • Mạch nút nhấn Button
 • Mạch biến trở xoay VR
 • Mạch điều khiển động cơ I2C
 • Mạch LCD1602 I2C
 • Mạch LCD2004 I2C
 • Mạch phát MP3 UART