Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search
MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module

Giới thiệu

Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module được sử dụng để truyền nhận dữ liệu qua Bluetooth với các Máy Tính, Điện Thoại Smart Phone hỗ trợ Bluetooth 3.0 SPP và BLE 4.2, ở chế độ Bluetooth 3.0 SPP mạch có thể được sử dụng để thay thế các mạch Bluetooth HC-05/HC-06 với độ tương thích gần như hoàn toàn (có thể thay thế mà không cần chỉnh sửa code), với BLE 4.2 mạch có thể kết nối với hầu hết các Smartphone mới nhất hiện nay sử dụng hệ điều hành Android / IOS như: Iphone, Ipad,..., mạch sử dụng chuẩn giao tiếp UART, hỗ trợ bộ tập lệnh AT Commands rất dễ dàng để kết nối và sử dụng.

Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu nên có thể sử dụng trực tiếp an toàn với các mạch điều khiển trung tâm ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....với chuẩn kết nối Connector XH2.54 thông dụng.

Thông số kỹ thuật

 • Module Bluetooth sử dụng: JDY-33
 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3VDC/5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: Digital UART
 • Baudrate Default: 9600, N, 8, 1
 • Hỗ trợ cấu hình qua bộ tập lệnh AT Commands.
 • Chuẩn kết nối Bluetooth: Bluetooth 3.0 SPP và BLE 4.2 (tương thích Máy Tính, Điện Thoại Smart Phone hỗ trợ Bluetooth 2.0 / 3.0 và 4.0)
 • Tần số sóng: 2.4Ghz
 • Khoảng cách truyền nhận tối đa: 30m
 • Tương thích hệ điều hành: Windows / Android / IOS
 • Sử dụng trực tiếp an toàn với các board mạch giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
 • Bổ sung thêm các thiết kế ổn định, chống nhiễu.
 • Chuẩn kết nối: Conector XH2.54 4Pins
 • Thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu, tương thích tốt nhất khi sử dụng với các mạch điều khiển trung tâm của MakerEdu và MakerEdu Shield.

Bộ tập lệnh AT Commands

Nếu muốn thay đổi các thiết lập mặc định (thường không cần thiết), bạn có thể sử dụng bộ tập lệnh cấu hình AT Commands để cấu hình lại cho Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module, tuy nhiên việc này cần sử dụng thêm mạch chuyển USB-UART hoặc lập trình qua Arduino, xin lưu ý thiết lập đúng Baudrate Default: 9600, N, 8, 1 và sau các lệnh AT cần thêm \r\n:

Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP - BLE 4.2 Dual Mode module AT Commands
Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP - BLE 4.2 Dual Mode module AT Commands

Kích thước

MKL-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module dimension
MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module dimension

Các chân tín hiệu

MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module back
MKE-M15 Ghi chú
GND Chân cấp nguồn âm 0VDC
5V Chân cấp nguồn dương 5VDC
TX Chân truyền tín hiệu UART Transmitter
RX Chân nhận tín hiệu UART Receiver

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm Arduino và Vietduino

Phần cứng cần chuẩn bị:

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Nếu không có mạch Vietduino Uno bạn vẫn có thể sử dụng mạch Vietduino Mega 2560, Arduino Uno, Arduino Mega 2560 hoặc các mạch phần cứng có cấu trúc các chân GPIO tương tự.

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

// Thêm bộ thư viện GamePad Dabble.
// Add the GamePad Dabble library.
#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_GAMEPAD_MODULE
#include <Dabble.h>

// Chọn chân cấu hình cho mô-đun Bluetooth.
// Select the configuration pin for the Bluetooth module.
#define TX_PIN 12
#define RX_PIN 13

void setup()
{
 // Khởi động kết nối Serial UART ở tốc độ 9600 để truyền dữ liệu lên máy tính.
 // Start the Serial UART connection at 9600 to transfer data to the computer.
 Serial.begin(9600);

 // Khởi động thư viện và cấu hình các chân kết nối.
 // Start the library and configure the pins.
 Dabble.begin(115200, RX_PIN, TX_PIN);
}

void loop()
{
 /**
  * Hàm này được sử dụng để làm mới dữ liệu thu được từ điện thoại thông minh.
  * Do đó, việc gọi hàm này là bắt buộc để nhận dữ liệu chính xác từ điện thoại di động của bạn.
  */
 Dabble.processInput();

 // Truyền tên nút bấm từ điện thoại lên máy tính.
 // Transfer button names from phone to computer.
 if (GamePad.isUpPressed())
 {
  Serial.println("UP");
 }
 if (GamePad.isDownPressed())
 {
  Serial.println("DOWN");
 }
 if (GamePad.isLeftPressed())
 {
  Serial.println("LEFT");
 }
 if (GamePad.isRightPressed())
 {
  Serial.println("RIGHT");
 }

 // Chờ 0,05s mới kiểm tra lại.
 // Wait 0,05s to check again.
 delay(50);
}

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Shield for Vietduino Arduino/Vietduino Mạch Thu Phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode Module
Port D12,13 D12 (TX) RX
D13 (RX) TX

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối mạch Vietduino Uno với mạch MakerEDU Shield for Vietduino.
 2. Kết nối Mạch Thu Phát Bluetooth MKE-M15 với mạch MakerEDU Shied for Vietduino qua Port D12,13.
 3. Kết nối mạch Vietduino Uno với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm Arduino (Board / Port).
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch Vietduino Uno.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch Vietduino Uno hoặc mạch MakerEDU Shield for Vietduino để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm mBlock và MakerEdu Creator

Phần cứng cần chuẩn bị:

Phần mềm cần chuẩn bị:

 • Tải và cài đặt phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Driver, cấu hình cho Mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Extension MakerEdu Hardware trên phần mềm Mblock theo hướng dẫn.

Chương trình mẫu:

 1. Sau khi bạn đã mở app Dabble, vào giao diện Control và kết nối Bluetooth thành công.
 2. Mỗi khi bạn bấm các nút mũi tên hướng trên điện thoại, tín hiệu sẽ được gửi về mạch MakerEdu Creator qua Bluetooth.
 3. Mạch MakerEdu Creator sẽ cho hiển thị tên nút nhấn tương ứng, gồm UP/DOWN/LEFT/RIGHT lên màn hình LCD.

Blocks

MBlock M15.PNG

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Creator Devices
Port UART Mạch Thu Phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode Module
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M07 LCD1602 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Mạch Thu Phát Bluetooth MKE-M15 với mạch MakerEdu Creator qua Port UART.
 2. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M07 với mạch MakerEdu Creator qua Port I2C.
 3. Kết nối mạch MakerEdu Creator với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm mBlock.
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch MakerEdu Creator.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch MakerEdu Creator để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm MakeCode và Micro:bit

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Mạch Micro:bit có tích hợp sẵn Bluetooth trên mạch nên sẽ không cần sử dụng thêm mạch Bluetooth MKE-M15, tham khảo các khối lệnh cho Bluetooth của Micro:bit tại đây.

Nhà phân phối

Có thể mua Mạch thu phát MKE-M15 Bluetooth 3.0 SPP / BLE 4.2 Dual Mode module tại các nhà phân phối sau: