Mạch điều khiển động cơ MKE-M10 I2C motor control module

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search
MKL-M10 I2C motor control module
MKE-M10 I2C motor control module

Giới thiệu

Mạch điều khiển động cơ MKE-M10 I2C motor control module được sử dụng để điều khiển cùng lúc 2 x động cơ DC và 2 x động cơ RC Servo trong các ứng dụng điều khiển robot, xe tự hành, mạch sử dụng giao tiếp I2C nên dễ dàng kết nối và sử dụng với chỉ 2 chân giao tiếp I2C là SDA (data) và SCL (clock).

Mạch điều khiển động cơ MKE-M10 I2C motor control module thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu với chuẩn kết nối connector XH2.54, cảm biến có thể sử dụng trực tiếp an toàn với các mạch điều khiển trung tâm giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC / 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....

thumb
Cảnh báo:

Nếu sử dụng động cơ RC Servo 5VDC công suất lớn có thể gây sụt áp, quá tải, chạy không ổn định, Quý Khách cần mua thêm Mạch cấp nguồn bổ sung MKE-M12 5VDC 5A power supply module với khả năng cấp nguồn 5VDC với dòng điện cung cấp tối đa lên đến 5A cho cổng POWER+.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp cấp cho mạch hoạt động: nguồn 5VDC từ cổng POWER+ (IN)
 • Điện áp cấp cho động cơ hoạt động VM (V_Motor): nguồn VIN 6~12VDC từ cổng POWER+ (IN)
 • Dòng cấp tối đa cho mỗi động cơ: 1.2A
 • Chuẩn giao tiếp: Digital I2C
 • Các chân giao tiếp: SDA (Serial Data) / SCL (Serial Clock)
 • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3/5VDC
 • Địa chỉ I2C: 64~68 địa chỉ (có thể cài đặt hoặc thay đổi trong code)
 • Điều khiển được 2 động cơ DC và 2 động cơ RC Servo cùng lúc.
 • Sử dụng trực tiếp an toàn với các mạch điều khiển trung tâm giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
 • Bổ sung thêm các thiết kế ổn định, chống nhiễu.
 • Chuẩn kết nối:
  • 2 x Conector XH2.54 4Pins (cổng I2C và POWER+ (IN))
  • 2 x Conector Domino 2P (MotorA và MotorB)
  • 2 x Male Header 3P 2.54mm (RC Servo S1 và S2)
 • Thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu, tương thích tốt nhất khi sử dụng với các mạch điều khiển trung tâm của MakerEdu và MakerEdu Shield.

Kích thước

MKL-M10 I2C motor control module dimension
MKE-M10 I2C motor control module dimension

Các chân tín hiệu

MKL-M10 I2C motor control module back
MKE-M10 I2C motor control module back
MKE-M10 / Cổng tín hiệu I2C Ghi chú
GND Chân cấp nguồn âm 0VDC
NC Không kết nối (not connect)
SDA Chân tín hiệu I2C Serial Data
SCL Chân tín hiệu I2C Serial Clock
MKE-M10 / Cổng cấp nguồn Power+ (IN) Ghi chú
GND Chân cấp nguồn âm 0VDC
VM (6~12V) Chân cấp nguồn 6~12VDC cho động cơ hoạt động

(lấy từ nguồn VIN của cổng POWER+)

5V Chân nguồn 5VDC cấp cho mạch hoạt động

(lấy từ nguồn 5VDC của cổng POWER+)

NC Không kết nối (not connect)
MKE-M10 / Cổng kết nối động cơ Ghi chú
MotorA Cổng kết nối động cơ DC A
MotorB Cổng kết nối động cơ DC B
S1, +, - Cổng kết nối động cơ RC Servo S1 (điện áp hoạt động lấy từ nguồn 5VDC của cổng POWER+)
S2, +, - Cổng kết nối động cơ RC Servo S1 (điện áp hoạt động lấy từ nguồn 5VDC của cổng POWER+)

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm Arduino và Vietduino

Cài đặt thư viện cho Arduino IDE:

Tên thư viện sử dụng trong Arduino IDE: Makerlabvn_I2C_Motor_Driver

Makerlabvn_I2C_motor_driver_1_install_lib
Makerlabvn_I2C_motor_driver_1_install_lib
 • Upload chương trình mẫu: MKL-M10_I2C_motor_control_module_Speed_Direction
Makerlabvn_I2C_motor_driver_2_Example
Makerlabvn_I2C_motor_driver_2_Example
// M10_I2C_motor_control_module_Speed_Direction.ino

/* ----------------------------------------------------- */

#include "Makerlabvn_I2C_Motor_Driver.h"

Makerlabvn_I2C_Motor_Driver myDriver(0);

unsigned long timeDelay = 2000; //2000ms 

void setup()
{
  // put your setup code here, to run once:
  myDriver.begin();
}

void loop()
{
  myDriver.writeS1(45);
  myDriver.writeS2(135);
  myDriver.writeMA(1, 50);
  myDriver.writeMB(1, 50);
  delay(timeDelay);

  myDriver.writeS1(90);
  myDriver.writeS2(90);
  myDriver.writeMA(1, 0);
  myDriver.writeMB(1, 0);
  delay(timeDelay);

  myDriver.writeS1(135);
  myDriver.writeS2(45);
  myDriver.writeMA(0, 100);
  myDriver.writeMB(0, 100);
  delay(timeDelay);

  myDriver.writeS1(0);
  myDriver.writeS2(0);
  myDriver.writeMA(0, 0);
  myDriver.writeMB(0, 0);
  delay(timeDelay);
}

Các phần cứng sử dụng:

thumb
Lưu ý:

Nếu không có mạch Vietduino Uno bạn vẫn có thể sử dụng mạch Vietduino Mega 2560, Arduino Uno, Arduino Mega 2560 hoặc các mạch phần cứng có cấu trúc các chân GPIO tương tự.

Arduino/Vietduino Mạch điều khiển động cơ MKE-M10 I2C motor control module
GND GND
5V 5V
SDA SDA
SCL SCL
VIN VM

Kết nối phần cứng:

Makerlabvn_I2C_motor_driver_3_Wiring
Makerlabvn_I2C_motor_driver_3_Wiring

Video Demo:

Nhà phân phối

Có thể mua Mạch điều khiển động cơ MKE-M10 I2C motor control module tại các nhà phân phối sau: