Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm mBlock

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Phần mềm mBlock là gì?

mBlock 5

mBlock là một phần mềm lập trình dành cho trẻ em được phát triển bởi Makeblock dựa trên nền tảng là phần mềm Scratch, mBlock hỗ trợ lập trình dạng kéo thả khối (block-based coding) và ký tự (text-based coding) như: Arduino C, Python,...Ngoài việc hỗ trợ các phần cứng được phát triển bởi MakeBlock, mBlock còn hổ trợ các phần cứng phổ dụng hiện nay như: Arduino, Micro:bit,...

Các phiên bản phần mềm mBlock hiện có:

Giao diện chính phần mềm mBlock

1. Thanh công cụ

MBlock header bar.pngLà nơi bạn tạo mới, lưu trữ và xuất bản các dự án (cần đăng ký tài khoản tại MakeBlock).

2. Khu vực điều khiển

Mblock10.png

  • Stage area (khu vực sân khấu): nơi bạn trình chiếu, thiết kế nhân vật, nền và kết nối thiết bị.
  • Blocks area (khu vực khối lệnh): nơi bạn tìm kiếm khối lệnh.
  • Scripts area (khu vực kịch bản): nơi bạn tạo chương trình bằng cách kéo các khối lệnh vào.

Cách cài đặt phần mềm mBlock

1. Truy cập https://mblock.makeblock.com/en-us/download/ để đến trang tải phần mềm:

Mblock1.png

2. Trong mục mBlock PC version, chọn tải xuống cho Windows hoặc MacOS:

Mblock2.png

3. Bấm đúp vào tệp cài đặt và làm theo trình tự hướng dẫn cài đặt:

Đối với Windows:

Mblock3.png

Mblock4.png

Sau khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng phần mềm mBlock được hiển thị trên màn hình chính.

Mblock5.png

Đối với MacOS:

Mblock6.png

Mblock7.png

Sau khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng phần mềm mBlock được hiển thị trên Launchpad và Taskbar:

Mblock8.png

Tham khảo