Cách kết nối và nạp chương trình cho mạch Micro:bit trên máy tính với phần mềm MakeCode

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cách kết nối Micro:bit với máy tính

Để kết nối Micro:bit với máy tính bạn cần có cáp MicroUSB, kết nối Micro:bit và máy tính bằng cáp MicroUSB như hình:

Connect Micro:bit with Computer by MicroUSB Cable
Connect Micro:bit with Computer by MicroUSB Cable

Sau khi kết nối thành công Micro:bit sẽ tự nhận driver trên máy tính và hiện ra một ổ đĩa USB Drive của Micro:bit như hình:

Micro:bit driver and folder on the computer
Micro:bit driver and folder on the computer

Video hướng dẫn:

Cách nạp chương trình cho Micro:bit trên máy tính

Nạp trực tiếp trên phần mềm MakeCode:

  1. Chọn biểu tượng [...] bên cạnh nút [Download] rồi chọn [Connect device].
  2. Một cửa sổ bật lên của trình duyệt sẽ cho phép bạn chọn mạch Micro:bit của mình, nhấp vào [Connect] để kết nối mạch với phần mềm MakeCode, bạn sẽ thấy biểu tượng USB nhấp nháy trên nút [Download] để báo hiệu kết nối thành công.
  3. Nhấn [Download] để nạp chương trình của bạn vào Micro:bit, lần đầu tiên bạn làm điều này có thể lâu hơn một chút nhưng những lần nạp tiếp theo sẽ nhanh hơn.

Video hướng dẫn:

Nạp qua ổ đĩa USB Drive của Micro:bit:

  1. Chọn biểu tượng (ba dấu chấm) bên cạnh nút [Download] rồi chọn [Download as file].
  2. Một cửa sổ bật lên để bạn đặt tên file Hex và chọn vị trí lưu trữ file trên máy tính.
  3. Sau đó, bạn có thể "copy" file và "paste" vào ổ đĩa USB Drive của MICROBIT

Video hướng dẫn:

Tham khảo