Cách kết nối và nạp chương trình cho mạch Micro:bit trên điện thoại, máy tính bảng với phần mềm MakeCode

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Các bước chuẩn bị

Trước khi kết nối Micro:bit với điện thoại hoặc máy tính bảng qua Bluetooth cần chuẩn bị:

  • Tải app micro:bit (Micro:bit Educational Foundation) và cài đặt trên trên điện thoại, máy tính bảng.
  • Bật kết nối Bluetooth trên điện thoại, máy tính bảng.
thumb
Cảnh báo:

Ở lần kết nối đầu tiên hoặc nếu việc kết nối bị lỗi cần tải chương trình microbit-pair.hex và nạp vào Micro:bit theo hướng dẫn..

Cách kết nối và nạp chương trình cho Micro:bit trên điện thoại, máy tính bảng:

Sau khi thực hiện các bước chuẩn bị bạn có thể kết nối Micro:bit với điện thoại, máy tính bảng theo hướng dẫn sau:

Bạn cũng có thể nạp chương trình cho Micro:bit bằng điện thoại, máy tính bảng theo hướng dẫn:

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Nếu kết nối Bluetooth không thành công xin kiểm tra lại các bước chuẩn bị, nếu kết nối thành công nhưng các lần sau đó không kết nối được các bạn có thể vào mục Bluetooth trên điện thoại để xoá thiết bị cũ và thực hiện kết nối lại từ đầu.

Tham khảo