Cách cài đặt thư viện phần cứng MakerLabVN Library

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu

Bộ thư viện phần cứng MakerLabVN Library được sử dụng với phần mềm Arduino IDE bao gồm cấu hình cũng như code mẫu hỗ trợ (example code) của tất cả các mạch điện thuộc hệ sinh thái phần cứng cơ điện tử MakerEDU được nghiên cứu và sản xuất tại MakerLab.vn, chỉ với một vài bước thiết đặt đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng nghiên cứu và sử dụng các mạch điện MakerEDU cho dự án của mình, bộ thư viện sẽ được MakerLab.vn cập nhật thường xuyên theo nhu cầu và phản hồi của các bạn.

Hướng dẫn cài đặt

* Bước 1: Các bạn copy đường link dưới đây:

https://makerlabvn.github.io/package_makerlabvn_index.json

* Bước 2: Các bạn mở phần mềm Arduino IDE, chọn File > Preferences > Settings, mở cửa sổ "Additional Boards Manager URLs" và dán đường link copy ở trên vào, sau đó nhấn OK:

Cai dat thu vien MakerLabVN Arduino.jpg

* Bước 3: Sau đó các bạn chọn Tools > Board > Boards Manager..., tìm kiếm từ khóa "MakerLab.vn AVR Boards" và chọn Install để cài đặt:


* Bước 4: Sau khi đã cài đặt cấu hình phần cứng và bộ thư viện thành công, các bạn chọn loại mạch bạn đang dùng tại Tools > Board > MakerLab.vn AVR Boards, ở đây mình chọn là mạch Vietduino Uno:


* Bước 5: Các bạn vào File > Examples, kéo xuống tìm mục "Examples for Vietduino Uno" sẽ thấy toàn bộ các thư viện cũng như code mẫu hỗ trợ các phần cứng tại MakerLab.vn dành cho Vietduino Uno, sau đó các bạn chọn code mẫu hỗ trợ cho loại module, cảm biến mình cần tại mục MakerLabVN Library là đã có thể sử dụng:

Cập nhật bộ thư viện

Bộ thư viện phần cứng MakerLabVN Library được cập nhật thường xuyên với mạch điện MakerEDU mới cũng như các code mẫu (example code) bổ sung cho các mạch cũ theo yêu cầu của các bạn, để cập nhật bộ thư viện lên phiên bản mới nhất trong phần mềm Arduino IDE các bạn chọn Tools > Board > Boards Manager..., tìm kiếm từ khóa "MakerLab.vn AVR Boards" và chọn Update nếu có để cập nhật lên phiên bản mới nhất:

Update MakerLabVN library.jpg