Cách cài đặt phần mềm Arduino IDE

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search


Arduino quickstart.jpg


Tải phần mềm Arduino IDE

Phần mềm Arduino IDE có thể tải trực tiếp phiên bản mới nhất từ link: http://arduino.cc/en/Main/Software, thông thường sẽ có 2 đường dẫn tải về file cài đặt (.exe) hoặc file nén (.zip), với file cài đặt (.exe) bạn phải tiến hành cài đặt theo các bước hướng dẫn ở bên dưới, với file nén (.zip) bạn chỉ cần giải nén và chạy trực tiếp mà không cần phải cài đặt.

Các phiên bản cũ hơn của Arduino IDE có tại link: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.5.x

Ngoài ra nếu bạn có đường truyền Internet ổn định bạn có thể sử dụng phiên bản IDE trực tiếp trên website Arduino tại: online IDE (Arduino Web Editor) mà không cần cài đặt phần mềm trên máy tính.

Cài đặt phần mềm Arduino IDE trên máy tính

Để cài đặt phần mềm Arduino IDE trên máy tính các bạn tham khảo các hướng dẫn tại trang chủ Arduino theo các phiên bản hệ điều hành:

Windows
Mac OS X
Linux
Portable IDE (Windows and Linux)

Hướng dẫn cài dặt Arduino IDE trên Windows

Bước 1: Tải phần mềm Arduino IDE

Truy cập vào trang tải phần mềm: https://www.arduino.cc/en/Main/Software, chọn mục Windows (Installer) để tải về file cài đặt (.exe).
Arduino IDE.jpg

Bước 2: Cài đặt phần mềm Arduino IDE

Sau khi tải về file cài đặt (.exe), các bạn nhấn chuột vào file cài đặt để kích hoạt và làm theo các bước sau:

1) Nhấn vào File cài đặt và chọn “I Agree”:
Arduino Setup 1.jpg

2) Chọn các tùy chọn cài đặt sau đó chọn "Next":
Arduino Setup 2.jpg

3) Chọn đường dẫn để lưu chương trình sau đó chọn "Install" để tiến hành cài đặt:
Arduino Setup 3.jpg

4) Màn hình hiển thị quá trình cài đặt như hình:
Arduino Setup 4.jpg

5) Chọn "Install" để cài đặt Driver cho các mạch Arduino:
Arduino Setup 5.png

6) Cuối cùng chọn "Close" để kết thúc quá trình cài đặt:
Arduino1.5.6- setup 5.png

Sau khi quá trình cài đặt phần mềm Arduino IDE hoàn tất bạn sẽ thấy Icon của phần mềm Arduino IDE hiển thị trên máy tính:
Software.png

Nhấn chuột vào Icon để khởi động chương trình Arduino IDE sẽ có giao diện như hình:
IDE.png

Dưới đây là các nút chức năng cơ bản trên thanh công cụ của phần mềm Arduino IDE:


IDE 1.png
Verify/Compile
Nút biên dịch chương trình, kiểm tra lỗi

IDE 2.png
Upload
Nút nạp chương trình vào mạch Arduino

IDE 3.png
New
Nút tạo chương trình mới

IDE 4.png
Open
Nút mở một chương trình có sẵn

IDE 5.png
Save
Nút lưu chương trình

IDE 6.png
Serial Monitor
Nút mở cửa sổ giao tiếp UART (Serial Monitor)

Tham khảo thêm về ngôn ngữ lập trình Arduino

Ngôn ngữ lập trình Arduino có thể chia làm 3 phần chính là: Cấu trúc, Giá Trị (bao gồm Biến Số và Hằng Số) và Hàm, có thể tham khảo thêm tại:
https://www.arduino.cc/reference/en/