Cách cài đặt phần mềm Arduino IDE

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tải phần mềm Arduino IDE

Phần mềm Arduino IDE có thể tải trực tiếp phiên bản mới nhất từ link: http://arduino.cc/en/Main/Software, thông thường sẽ có 2 đường dẫn tải về file cài đặt (.exe) hoặc file nén (.zip), với file cài đặt (.exe) bạn phải tiến hành cài đặt theo các bước hướng dẫn ở bên dưới, với file nén (.zip) bạn chỉ cần giải nén và chạy trực tiếp mà không cần phải cài đặt.

Arduino software download.png

***Các phiên bản cũ hơn của Arduino IDE có tại link: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.5.x

Hướng dẫn cài dặt Arduino IDE trên Windows

Sau khi tải về file cài đặt (.exe), các bạn nhấn chuột vào file cài đặt để kích hoạt và làm theo các bước sau:

1) Nhấn vào File cài đặt và chọn “I Agree”:
Arduino Setup 1.jpg

2) Chọn các tùy chọn cài đặt sau đó chọn "Next":
Arduino Setup 2.jpg

3) Chọn đường dẫn để lưu chương trình sau đó chọn "Install" để tiến hành cài đặt:
Arduino Setup 3.jpg

4) Màn hình hiển thị quá trình cài đặt như hình:
Arduino Setup 4.jpg

5) Chọn "Install" để cài đặt Driver cho các mạch Arduino:
Arduino Setup 5.png

6) Cuối cùng chọn "Close" để kết thúc quá trình cài đặt:
Arduino1.5.6- setup 5.png

Hướng dẫn cài dặt Arduino IDE trên MacOS

Sau khi tải về phiên bản Arduino IDE phù hợp với MacOS của bạn (Intel hoặc Apple Silicone), các bạn chạy file cài đặt dạng arduino_ide_xxx.dmg và làm theo các bước sau:

Copy Arduino IDE vào Application trên MacOS
Copy Arduino IDE vào Application trên MacOS

Nếu MacOS sẽ hỏi bạn “Arduino IDE” is an app downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it?", hãy nhấn Open, sau đó phần mềm sẽ khởi động và hiện ra thông báo cập nhật, nhấn Install All để cập nhật các thay đổi mới nhất:

Arduino IDE Update
Arduino IDE Update

Giao diện phần mềm Arduino IDE

Sau khi quá trình cài đặt phần mềm Arduino IDE hoàn tất bạn sẽ thấy Icon của phần mềm Arduino IDE hiển thị trên máy tính:
Software.png

Nhấn chuột vào Icon để khởi động chương trình Arduino IDE sẽ có giao diện như hình:

Arduino Software Interface
Arduino Software Interface

Dưới đây là các nút chức năng cơ bản trên thanh công cụ của phần mềm Arduino IDE:


IDE 1.png
Verify/Compile
Nút biên dịch chương trình, kiểm tra lỗi

IDE 2.png
Upload
Nút nạp chương trình vào mạch Arduino

IDE 5.png
Save
Mở cửa sổ giao tiếp UART Serial Plotter hiển thị thông tin ở dạng đồ thị

IDE 6.png
Serial Monitor
Mở cửa sổ giao tiếp UART Serial Monitor truyền nhận thông tin ở dạng giá trị