Cách cài đặt các thư viện phần cứng Arduino Library

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Thư viện Arduino Library là gì?

Thư viện Arduino Library là những bộ tập lệnh được cộng đồng người sử dụng phần mềm Arduino xây dựng chuyên biệt cho các phần cứng kết nối với Arduino giúp bạn có thể dễ dàng lập trình bằng cách gọi các hàm trong thư viện Library của phần cứng tương ứng, thư viện Arduino Library được coi là nhân tố quan trọng giúp phần mềm Arduino phổ biến như hiện nay với hàng ngàn bộ thư viện cho vô số phần cứng khác nhau giúp tiết kiệm thời gian xây dựng chương trình.

Cách cài đặt và cập nhật thư viện qua Arduino Library Manager

Cài đặt

Arduino IDE từ Version 1.6.2 trở đi đã hỗ trợ Library Manager. Đây là công cụ liệt kê danh sách các thư viện được sử dụng riêng cho các nền tảng mà Arduino hỗ trợ (Web IDE, PC IDE, ...). Thông qua công cụ này các bạn sẽ có những tiện lợi như là: Tên thư viện, tác giả, cập nhật phiên bản mới của thư viện, tự động truy vấn và cài đặt những thư viện có liên quan khác,...

Sau khi mở Arduino IDE chúng ta click và Menu Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...

HD_LibraryManager_1
HD_LibraryManager1

Chọn tên thư viện, tên tác giả, version của thư viện, sau đó click Install. (Có thể sẽ có nhiều thư viện trùng tên nên cần phải để ý tên của tác giả)

HD_LibraryManager_2
HD_LibraryManager2

Nếu thư viện bạn chọn cần thêm các thư viện hỗ trợ khác, IDE sẽ thông báo như hình.

HD_LibraryManager_3_dependencies_library
HD_LibraryManager_3_dependencies_library

Để hạn chế IDE biên dịch lỗi thường sẽ chọn Install all (đối với newbie)


Cập nhật

Việc cập nhật thư viện các bạn mở Library Manager > chọn type: Updatable > nhập tên thư viện cần cập nhật

  • Để cập nhật version cuối cùng các bạn chỉ cần click Update
  • Bạn cũng có thể chọn bất kỳ version nào bạn cảm thấy tương thích với dự án của bạn sau đó click Install.
HD_LibraryManager_4_Update
HD_LibraryManager_4_Update

Cách cài đặt Thư viện Arduino Library

Để cài đặt Thư viện Arduino Library cho phần cứng tương ứng, đầu tiên bạn cần tìm kiếm và tải bộ thư viện về máy tính, bộ thư viện sẽ dưới dạng file .ZIP trên Github, các bạn cần tải về như sau:

Sau khi tải về các bạn mở phần mềm Arduino chọn Sketch > Include Library > Add .ZIP Library..., sau đó chọn file thư viện .ZIP vừa tải về để tiến hành cài đặt:

Add Library to Arduino
Add Library to Arduino

Sau khi cài đặt thành công các bạn vào File > Examples sẽ thấy các Example của bộ thư viện cần cài đặt:

Arduino Library Examples
Arduino Library Examples

Tham khảo thêm

Có thể tìm hiểu thêm về Thư viện Arduino Library tại đây: https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries