Cách cài đặt Driver và Device cho mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hướng dẫn cài đặt Driver cho mạch MakerEdu Creator

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Mạch MakerEdu Creator là một mạch Arduino Compatible (tương thích với Arduino Uno) sử dụng chip nạp CH340 nên việc cài đặt Driver sẽ theo Hướng dẫn cài đặt Driver cho các mạch sử dụng IC giao tiếp USB-UART CH34x.

Cài đặt Device

Kết nối MakeEdu Creator với máy tính bằng cáp USB-C, đèn nguồn trên mạch sẽ sáng và máy tính sẽ nhận thiết bị sau khi cài Driver như ở phần trước:

Connect MakerEdu Creator with Computer by USB-C cable.jpg

Trên phần mềm mBlock chọn [add] trong mục Devices để thêm thiết bị mới:

Mblock add new device.png

Trong Devices Library, tìm chọn mạch MakerEdu Creator và tiến hành thêm thiết bị vào phần mềm mBlock:

Add MakerEdu Creator board.png

Sau khi thêm mạch MakerEdu Creator vào phần mềm mBlock trong mục Device nhấn chọn MakerEdu Creator và nhấn [Upload] -> [Connect]:

Connect MakerEdu Creator.png

Sẽ có một hộp thoại xuất hiện, bạn chọn "Show all connectable devices" và chọn cổng kết nối của MakerEdu Creator (xem phần trước để biết cách kiểm tra cổng chính xác) và nhấn [Connect] để kết nối thiết bị, cổng kết nối thường sẽ có tên là usbserialxx (trên MacOS) hoặc COMxx (trên Windows), nếu không xác định được cổng kết nối có thể ngắt kết nối mạch với máy tính và kết nối lại, quan sát phần cổng mới trước và sau khi kết nối để xác định:

Connect COM Port MakerEdu Creator.png

Sau khi thiết bị được kết nối thành công ở mục [Upload] sẽ xuất hiện thêm các nút chức năng:

  • [Upload]: dùng để nạp chương trình cho mạch.
  • [Disconnect]: dùng để ngắt kết nối mạch.
  • [Setting]: dùng để chỉnh các thiết lập, thường không sử dụng.
MakerEdu Creator connect success.png

Tham khảo